Кафедра ІУС
Логтип

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Рівні підготовки : бакалавр, магістр, доктор PhD

 

Навчальні лабораторії оснащені компаніями Siemens (Німеччина), «Weidmüller» сучасним програмним та апаратним забезпеченням та мультимедійним обладнанням. Ви зможете пройти навчання на безкоштовних курсах від компанії Siemens та отримати сертифікат після успішної здачі тестів.
 Наші випускники працюють на промислових підприємствах, підприємствах зв’язку, у сфері IT, банківських і комерційних структурах, науководослідних інститутах.Знання, отримані випускниками під час навчання, дають їм змогу розробляти та експлуатувати комп’ютерно-керовані електронні пристрої та системи, що використовуються в різних галузях техніки і науки для автоматизації та управління технологічними процесами, для вимірювань, контролю та діагностики.  Фахівці цього напряму досконало володіють не тільки комп’ютерними технологіями, а і знаннями з електроніки, обчислювальної мікропроцесорної техніки, програмованих логічних контролерів промислової автоматики.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

 

Рівні підготовки : бакалавр, магістр, доктор PhD

 

Комп’ютерні класи кафедри оснащені компанією AltexSoft (США) сучасними комп'ютерами, потужним серверним обладнанням та мультимедійною технікою. Тут студенти не тільки виконують лабораторні роботи, але й вивчають найсучасніші технології програмування на безкоштовних курсах Altexsoft, отримують практичний досвід та беруть участь у виконанні колективних IT-проектів. Студенти, які  мають протягом навчання найкращі результати, отримують безкоштовно сертифікати та запрошуються на роботу до компанії вже під час навчання в університеті. На основі практичної підготовки випускники оволодівають не лише ремеслом програмування, але й мистецтвом аналітика, вміють розробляти та впроваджувати сучасні інформаційні системи, виконувати системний аналіз підприємств, будувати інтелектуальні системи підтримки прийняття управлінських рішень, для розв’язування конкретних задач підприємства. Окрім того, випускники володіють майстерністю Web-дизайну, Інтернет-програмування та розробки веб-додатків для стаціонарних та мобільних платформ. При кафедрі діють наукові гуртки різної спрямованості, студенти приймають участь у виконанні договірних робіт з підприємствами та мають можливість тримати вищі академічні та наукові ступені з інформаційних технологій.