Кафедра ІУС
Логтип

Спеціальність
151 – Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Рівні підготовки : бакалавр, магістр, доктор PhD

   

  Концепція спеціальності: підготовка фахівця, що вміє проектувати та експлуатувати системи управління комп’ютерно-інтегрованими системами виробництва на базі сучасних мікроконтролерних засобів, розробляти алгоритмічне і програмне забезпечення для автоматизованих систем керування технологічними процесами у машинобудівній, напівпровідниковій, харчовій та гірничо-видобувній галузях промисловості.
  Програма фахової підготовки бакалавра включає:

  • - розробку автоматизованих систем управління для різних видів технологічного обладнання, технологічних процесів і виробництв;
  • - комп’ютерне моделювання роботи технологічних комплексів;
  • - розробка управляючих алгоритмів і програм для програмованих контролерів та інтелектуальних датчиків, які контролюють та керують виробничим обладнанням та технологічними процесами (Siemens, Мікрол та ін.) системи керування на базі програмованих  логічних контролерів; 
  • - мови програмування С/C#(.NET), PHP, Javascript, Assembler, FBD;
  • - побудова та адміністрування баз даних (MySQL, MS SQL);
  • - використання SCADA-систем Symantec, LabView;
  • - САПР. Створення 2D/3D геометричних моделей виробів різного призначення.

Спеціальність
122 – Комп'ютерні науки

Рівні підготовки : бакалавр, магістр, доктор PhD

 

 

  Концепція спеціальності: майбутній спеціаліст буде виконувати аналіз ринку інформаційних систем, володіти сучасними інформаційними технологіями, проектувати інформаційно-аналітичні системи із застосуванням засобів штучного інтелекту.
  Програма фахової підготовки бакалавра включає:

- створення сучасної інформаційної системи підприємства (інтеграція CAD, CAE, MRP, ЕRP та інших систем);
- розробка програмних бібліотек, сервісних додатків і спеціалізованих модулів з використанням мов програ-мування C++,  С#,  PHP,  Java та ін.;
- розробка та адміністрування баз даних  Oracle,  MS SQL,  MySQL;
- web-дизайн – мови розмітки HTML, XML та верстка веб-сайтів;
- 3D-моделювання та програмування ігор (OpenGL, WebGL);
- розробка веб-додатків на базі Java Enterprise Edition, ASP. NET MVC, PHP,
JavaScript  та AJAX;
- мобільні платформи (Android, IOS), про-грамування мобільних додатків та ігор;
- побудова систем штучного інтелекту;
- адміністрування локальних мереж та моніторинг мережевих ресурсів;
- інсталяція та обслуговування бездротових мереж Wi-Fi;
- організація та керівництво проектними роботами в галузі автоматизованих систем та інформаційних технологій.