Кафедра ІУС
Логтип

 

Освітньо-наукові програми

 

151 Автоматизац.та комп'ютерно-інтегровані технології 

(освітній рівень магістр)

122 Комп'ютерні науки 

(освітній рівень магістр)