Кафедра ІУС
Логтип

Практика на кафедрі ІУС

 

  Практика являє собою особливий вид засвоєння навичок студентами. Мають бути такі види практик:
Проектно-технологічна практика.
Виробнича практика.
Переддипломна практика.
Педагогічна практика.
Науково-дослідна практика.

 

 

Для завантаження доступні такі документи потрібні усім спеціальностям:

1. Методичні вказівки:

Щодо виробничої практики (автоматиз.).doc

Щодо переддипломної практики (автоматиз.).doc

Щодо переддипломної практики (КН).doc

Щодо наукової практики (ІСТ).doc

Щодо проектно-технол. практики (КН).doc

 

2. Щоденники практики:

Щоденник виробничої практики 3курс АК.doc

Щоденник науково-дослiдна практика 5курс.doc

Щоденник переддипломноi практики 4курс.doc

Щоденник проектно-технолог.практики 3курс(КН).doc

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 

Проектно-технологічна практика

  Проектно-технологічна практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців (спеціалістів) у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління. Метою проектно-технологічної практики є закріплення та поглиблення студентами знань з дисциплін професійної та практичної підготовки, збирання та аналіз фактичного матеріалу, а також виконання необхідних теоретичних досліджень за темою випускної роботи бакалавра.

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - 3 курс (6 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики
Напр_студ_на_пртех_практ_3-курс_КН.doc
151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» - 3 курс (6 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики
Напр_студ_на_пртех_практ_3-курс_АК.docx

 

Виробнича практика

  Виробнича практика, метою якої є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» - 3 курс (6 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики

 

Переддипломна практика  - 4 курс (8 семестр)

  Переддипломна практика (як різновид виробничої практики) є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування.

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» -  4 курс (8 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики
Напр_студ_на_перед_практ_4 курс_КН.doc
151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» -  4 курс (8 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики
Напр_студ_на_перед_практ_4 курс_АК.docx

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

 

Педагогічна практика

Педагогічна практика, метою якої є формування первинних навичок і умінь здійснення педагогічної діяльності. Задачами педагогічної складової практики є: формування практичних знань про організацію навчального процесу в університеті; засвоєння норм професійної етики педагога та основних особливостей професійної діяльності викладача.

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - 6 курс (12 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики
пед_практика_ист_17.docx
151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» - 6 курс (12 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики
пед_практика_кип_17.docx

Науково-дослідна практика
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - 6 курс (12 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики
151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» - 6 курс (12 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики