Кафедра ІУС
Логтип

Умови прийому за спеціальностями які забезпечує кафедра ІУС

  Студенти кафедри проходять поглиблене вивчення англійської мови з 1-го по 6-й курси та мають можливість захищати курсові та дипломні проекти на іноземній мові.
 

Кафедра ІУС приймає на 2-й курс навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
 

Умови прийому в 2017 році

1. До конкурсу допускаються тільки сертифікати 2016 та 2017.
2. Усі сертифікати з балами від 100 до 200 можуть брати участь у конкурсі. Якщо набрано менше 100 балів, то сертифікат не видається.
3. Абітурієнт повинен заздалегідь скласти собі рейтинг тих напрямів і ВНЗ, куди він хотів би поступити - від 1 до 9. На кожній поданій заяві

потрібно буде проставити пріоритет даного напряму у даному ВНЗ зі свого списку.
4. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше дев’яти заяв на місця державного та регіонального
замовлення та не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде.
5. Буде лише одна хвиля вступу до ВНЗ. Якщо абітурієнт проходить в ВНЗ, який у нього в пріоритетах під номером 1, то всі його інші заяви
анулюються. По мірі анулювання заяв абітурієнтів,  рейтинги ВНЗ формуються заново згідно з їх пріоритетам (2-9).
6. Бал атестата переводиться у 200-бальну шкалу і враховується з ваговим коефіцієнтом (який призначає кожен ВНЗ) поряд з балами з
конкурсних предметів.
7. Медалісти не мають переваги. Призери МАН та олімпіад можуть отримати додаткові бали, якщо ВНЗ прийме таке рішення.

 

Для вступу на напрям 122 - «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» необхідні наступні сертифікати:
1. Українська мова та література. 
2. Математика.
3. За вибором – іноземна мова або історія України.

 

Для вступу на  напрям 151 -  «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» необхідні наступні сертифікати:
1. Українська мова та література. 
2. Математика.
3. За вибором – історія України або фізика.

 

На кафедрі працює аспірантура та спеціалізована вчена рада по захисту  наукового ступеня доктор PhD, який  признаний Європейським союзом і дає можливість працювати за кордоном.
  
Спеціалізована вчена рада проводить захист дисертацій за спеціальностями:
- 05.13.06 – “Інформаційні технології”, технічні;
- 05.27.06 – “Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки”, технічні.