Кафедра ІУС
Логтип

Спеціалізована рада

 

Аспірантура і докторантура при кафедрі ІУС

  При кафедрі ІУС діє аспірантура та спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
  Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється як за рахунок державного фінансування, так і на контрактних умовах. Термін підготовки у докторантурі до 2 років, в очній аспірантурі  (денна, вечірня) до 4 років. Згідно з діючим законодавством особам, які зараховуються до аспірантури, за будь-якою формою підготовки, надається відстрочка від призову до збройних сил на весь термін підготовки.

 

Високий рівень підготовки фахівців забезпечують 9 докторів наук та 6 кандидатів наук, які працюють на кафедрі.

  

Спеціалізована вчена рада з правом розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидатів технічних наук за спеціальностями:
05.13.06 – інформаційні технології;
05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

 

Навчальні спеціальності:
Галузь знань - 12 Інформаційні технології  Навчальна спеціальність - 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
Галузь знань - 17 Електроніка та телекомунікації Навчальна спеціальність - 171 Електроніка.

 

Аспірантам та докторантам сплачується стипендія та надаються пільгові умови для публікацій результатів наукових розробок. Найбільш перспективні розробки можуть одержувати фінансову підтримку, як за рахунок держбюджету, так і рахунок госпдоговірної тематики.

 

На даний час в аспірантурі кафедри проходять підготовку 4 аспіранта та 1 докторант за 2 науковими спеціальностями.

 

 При кафедрі діє науково-дослідний інститут технологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем (НДІ ТНІКС) за такими напрямами діяльності:
- розробка та впровадження у виробництво нових технологій виготовлення високоефективних перетворювачів сонячної енергіїї, сонячних модулів і батарей на їх основі, розробка автономних геліоенергетичних комплексів;
- розробка та впровадження на підприємствах комп'ютерно-інтегрованих технологій та інформаційно-керуючих систем;
- дослідження та розробка інтелектуальних технологій автоматизації управління виробничими і технологічними процесами;
- проведення фундаментальних та приклад-них досліджень у сфері виробництва напів-провідників;
- забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки;
- міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами.