Кафедра ІУС
Логтип

СКЛАД КАФЕДРИ

 

 

 

Оксанич Анатолій Петрович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

 

Освіта: 

−  1973 - Київський політехнічний інститут; електронні прилади; інженер електронної техніки.
−  2003 - д.т.н. за спеціальністю 05.27.06 –технологія, обладнання і виробництво електронної техніки, тема дисертаційної роботи «Методи і апаратура контролю структурно-геометричної досконалості напівпровідникових матеріалів і структур в умовах їх серійного виробництва».
−  2003 - професор за кафедрою комп'ютеризованих систем управління.

 

Наукові інтереси:

Структурна досконалість напівпровідникових матеріалів, технології виробництва монокристалів напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії.

 

Публікації

Автор 150 наукових праць та публікацій,  1 монографії, 5 навчальних посібників.

 

 

Луценко Ігор Анатолійович

професор кафедри ІУС

 

Освіта:

−  1982 - Криворізький гірничорудний інститут, електрифікація  і автоматизація гірничих робіт, гірничий інженер-електрик

−  2009 - д.т.н. за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування, тема дисертаційної роботи «Оптимальне управління технологічними процесами багатопродуктової переробки сировини за критерієм ефективності використання ресурсів»

−  2016 - професор за кафедрою електронних  апаратів

 

Публікації

Автор 115 наукових праць, 3 монографій, 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
Область наукових інтересів: теорія ефективності, системний аналіз, оптимальне адаптивне керування, оперативне прогнозування..

.

 

Притчин Сергій Емільович

заступник завідуючого кафедри, професор кафедри

 

Освіта:

−  1984 - Ленінградський кораблебудівний інститут; приладобудування; інженер-електроме-ханік.

−  2005 - доцент за кафедрою комп'ютеризованих систем управління.

− 2016 - д.т.н. за спеціальністю 05.27.06 –технологія, обладнання і виробництво електронної техніки, тема дисертаційної роботи «Разработка технологии производства подкладок арсенида галия».

 

Наукові інтереси:

Мікро та наноелектроніка, паруваті напівпровідники

 

Публікації

Автор 120 наукових праць та публікацій, 3 навчальні посібника.

 

Шевченко Ігор Васильович

професор кафедри ІУС

 

Освіта:

− 1971 - Челябінський політехнічний інститут; гіроскопічні прилади та пристрої; інженер-електромеханік

− 2008 - доцент за кафедрою інформаційних технологій проектування.

− 2015 - д.т.н. за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології,  тема дисертаційної роботи «Методы, модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса выращивания монокристаллов полупроводников».

 

Наукові інтереси:

Дослідження та розробка інтелектуальних технологій автоматизації управління виробничими і технологічними процесами

 

Публікації

Автор 140 наукових праць та публікацій 

1 монографія - Модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса выращивания монокристаллов полупроводников / Монографія / Левикін В.М., Шевченко І.В., Оксанич І.Г. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В. 2014. – 216 с.

 

Оксанич Ірина Григорівна

доцент кафедри ІУС

 

 

Освіта:

− 1990 - Кам’янець-Подільський педагогічний інститут, математика і фізика, викладач;

− 2005 - Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій та управління, менеджмент організацій

− 2005 - к.т.н. за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, 

− тема дисертаційної роботи «Моделі та інструментальні засоби системи оперативного управління виробництвом».

− 2006 - доцент за кафедрою інформаційних технологій проектування.

 

Наукові інтереси:

Моделювання складних систем.

 

Публікації

Автор 76 наукових праць та публікацій

1 монографія - Модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса выращивания монокристаллов полупроводников / Левикін В.М., Шевченко І.В., Оксанич І.Г. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В. 2014. – 216 с.  1 навчального посібника - Інформаційні системи і технології  маркетингу. Лабораторний практикум/ В.Р. Петренко, І.Г. Кротюк, О.П. Костенко // Київ: Видавничий дім «Професіонал». 464с.

 

Маркевич Сергій Михайлович

доцент кафедри ІУС

 

Освіта:

2000 - Кременчуцький державний політехнічний університет

− 2008 - к.т.н. за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки,  тема дисертаційної роботи «Удосконалення технології вирощування монокристалів GaAs для детекторів рентгенівського та гамма -  випромівання».

− 2018- доцент за кафедрою інформаційних управляючих систем .

 

Наукові інтереси:

Data Science, Marchine Learning, Bis Data.

 

Публікації

Автор 15 наукових праць та публікацій

 

Конох Ігор Сергійович

доцент кафедри ІУС

 

Освіта:

− 1998 Кременчуцький державний політехнічний інститут; автоматизація ехнологічних процесів і виробництв; інженер-електромеханік

− 2013 - к.т.н. за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології,  тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія для управління процесами післяремонтних випробувань асинхронних двигунів».

− 2016 - доцент за кафедрою інформаційно-управляючих систем.

 

Наукові інтереси:

Промислова автоматизація, інтелектуальні системи керування.

 

Публікації

Автор 80 наукових праць та публікацій

1 підручник - Промышленные автоматизированные системы: инструментальные средства и управление технопроцессами / Оксанич А.П., Конох І.С., Арсеньев Ю.А. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В. 2017. – 472 с.

Когдась Максим Григорович

старший викладач кафедри ІУС

 

Освіта:

− 2011 Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, системи управління і автоматики, магістр з комп’ютерних систем 

− 2014 - к.т.н. за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології,  тема дисертаційної роботи «Разработка методов и оборудования для контроля структурно-геометрического совершенства пластин арсенида галия».

 

Наукові інтереси:

Моделювання та прогнозування динаміки техніко-економічних показників виробничих процесів

 

Публікації

Автор 40 наукових праць та публікацій.

 

Дернова Майа Григорівна

доцент кафедри ІУС

 

Освіта:

− 1993 - Київський державній педагогічний інститут іноземних мов, англійська мова, вчитель. 

− 2009 - к.пед.н. за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти,  тема дисертаційної роботи «Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів».

− 2010 - доцент кафедри іноземних мов.

− 2012 - Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, інженер з комп’ютерних систем.

 

Наукові інтереси:

Вища професійна освіта, навчання дорослих, андрагогіка, вивчення іноземних мов дорослими, англійська для ІТ спеціалістів.

 

Публікації

Автор 100 наукових праць та публікацій.

 

Рилова Наталя Вікторівна

старший викладач кафедри ІУС

 

Освіта:

− 1996 - Харківський державний політехнічний університет, Кременчуцька філія, електропривід та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів, інженер-електрик, Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, системи управління і автоматики, магістр з комп’ютерних систем 

− 2015 - к.т.н. за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології,  тема дисертаційної роботи «Моделі та методи інформаційної технології оперативного управління виробництвом напівпровідникових матеріалів».

 

Наукові інтереси:

Інтелектуальний аналіз даних, системний аналіз інформаційних процесів, ймовірнісні процеси і математична статистика, інформатика.

 

Публікації

Автор 40 наукових праць та публікацій.

 

Коваль Світлана Станіславівна

старший викладач кафедри ІУС

 

 

 

Освіта:

− 2012 - Кременчуцький національний університет  ім. М. Остроградського

− 2015 - к.т.н. за спеціальністю, 05.13.06 – інформаційні технології,  тема дисертаційної роботи «Модели, метод и информационная технология автоматизированного формирования оптимального состава нестандартного изделия на машиностроительном предприятии».

 

Наукові інтереси:

Моделювання та планування виробничих систем з точки зору ефективного управління.

 

Публікації

Автор 27 наукових праць та публікацій.

Істоміна Наталія Миколаївна

старший викладач кафедри ІУС

 

Освіта:

2004 - Кременчуцький державний політехнічний університет,,Електромеханічні системи автоматизації та електропривод,  

 

 

Наукові інтереси:

Теорія ефективності, системний аналіз, оптимальне адаптивне керування, оперативне прогнозування

 

Публікації

Автор 35 наукових праць та публікацій.

 

Найда Віталій Володимирович

старший викладач кафедри ІУС

 

 

Освіта:

− 2009 - Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського, системи управління і автоматики, науковий співробітник з комп’ютеризованих систем, автоматики і управління.

− 2017 - к.т.н. за спеціальністю, 05.13.06 – інформаційні технології,  тема дисертаційної роботи «Методи, моделі та інформаційна технологія проведення випробувань систем автоматичного управління обладнанням гірничо-збагачувального виробництва»

 

Наукові інтереси:

Автоматизація процесів систем управління.

 

Публікації

Автор 30 наукових праць та публікацій.

 

Самойлов Андрій Миколайович

старший викладач кафедри ІУС

 

 

Освіта:

− 1989 - Ленінградське вище військово-інженерне училище зв'язку, інженер-радіозв'язку;

− 2003 - Харківський національний університет радіоелектроніки, інформаційно-управляючі системи та технології, аналітик комп’ютерних систем

 

Наукові інтереси:

Цифрова обробка зображень, комп’ютерні мережі.

 

Публікації

Автор 41 наукових праць та публікацій.

 

Холод Олексій Григорович

старший викладач кафедри ІУС

 

Освіта:

− 1986 - Харківський національний університет радіоелектроніки, електронні прилади,

інженер електронної техніки

Наукові інтереси:

Напівпровідники, меторлогія.

 

Публікації

Автор 5 наукових праць та публікацій.

 

Тертишний Владислав Олексійович

асистент кафедри ІУC

 

Освіта:

− 2012 - Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, біотехнічні та  медичні апарати і системи, науковий співробітник (електроніка, біомедична апаратура), викладач ВНЗ.

 

Наукові інтереси:

Моделювання та прогнозування динаміки техніко-економічних показників виробничих процесів

 

Публікації

Автор 15 наукових праць та публікацій.

Горлова Тетяна Валентинівнa

старший викладач кафедри

 

Освіта:

- Томський політехнічний інститут, 1980, електропривод та автоматизація промислових установок і технологіч-них комплексів, інженер-електрик

 

Наукові інтереси:

інформатика та інформаційні технології.

 

Публікації:

Автор 40 наукових праць..